Terms & Conditions

Online-Slots.se är endast en informationssajt och är inte ansvarig för varje enskilt casinos policy eller spel. Alla logos och trademarks på Online-Slots.se ägs av respektive websida.


Online-Slots.se tillhandahåller inte slots för onlinespel. Online-Slots.se är en slots medieleverantör på Internet och vi recenserar och gör reklam för utvalda slotshallar enbart med syfte att informera om dem samt göra reklam för dem och vi representerar inte någon instans av online-spel. Online-Slots.se äger inte dessa slotshallar, och vi utfärdar inga garantier. slotssajter som vi hänvisar till bedriver inte till vår vetkap någon verksamhet i Sverige.


Online-Slots.se skall inte hållas ansvarigt för några fel eller försummelser på denna websida, och förbehåller sig rätten att ändra innehållet på websidan utan någon föregående varning. Vidare garanterar inte Online-Slots.se noggrannheten, aktualiteten, tillförlitligheten eller fullständigheten i den information, text, grafik, länk eller annat innehåll som presenteras på denna websida. All information på denna websida tillhandahålles i det skick den föreligger, utan några som helst garantier. Vi presenterar många slotssajter , och de byter regler och bestämmelser kontinuerligt. Individuella pokerrum kan, och kommer ofta, att avbryta en kampanj utan föregående varning. Kontrollera alltid regler och bestämmelser för varje enskild slotshall.


Allt innehåll Online-Slots.se tillhandahåller är copyrigth-skyddat, och att kopiera och/eller sprida detta utan explicit skrivet medgivande från Online-Slots.se är ett brott mot copyright- och/eller varumärkslagen.

Online-Slots.se rekommenderar att du kontrollerar med rådande svensk lag innan du börjar spela på en online slots sajt. Det är ditt ansvar att hålla reda på om du följer de lagar och regler som ditt land stiftat!


Användaren skall förstå att det finns en risk att förlora en del av de pengar, eller alla de pengar som överförts till ett online slotshall och användaren skall inte hålla Online-Slots.se ansvarigt för sådana förluster. Kom alltid ihåg att det är riktiga pengar du spelar med!


Online-Slots.se försöker att tillhandahålla komplett, noggrann och aktuell information. Om du skulle notera någon ofullständig eller felaktig information, så skulle vi uppskatta om du underrättade oss.